ریدایرکتور پیورسافت نسخه 4.7.1

تولید شده توسط حسام غلامی

بوسیله ی این ریدایرکتور میتوان لینک های طولانی را به لینک های کوچکتر تبدیل کرد و قابلیت هایی نظیر آمار کلیک شدن لینک و یا تغییر لینک را در اختیار داشت.

برای مثال لینک کوتاه http://go.puresoftware.org/apps به لینک بلند https://puresoftware.org/applications اشاره میکند.

Copyright © 2011 - 2017 . AllRights Reserved By Pure Soft Program Developer Group - PDG